Obowiązki prawne firm

Warto pamiętać, że każda firma transportowa w przeliczeniu na jednego kierowcę oraz jeden pojazd, musi prowadzić i zarządzać równolegle  od 110 do 150 rekordami prawnymi (w zależności od rodzaju realizowanego transportu).  Wszystkie te wymogi mają swoje źródło w 70 źródłach krajowego i międzynarodowego prawa transportowego, w tym 44 źródłach transportowego prawa pracy.

Przez rekord prawny rozumieć można dokumenty, wzory, obligi, zakazy, terminy, oświadczenia, wnioski, wypisy a także oczekiwane i wymagane zachowanie (działanie) wynikające z relacji pomiędzy poszczególnymi rekordami prawnymi.

Ilość rekordów prawnych jest zmienna w zależności od zapisów krajowych oraz międzynarodowych źródeł prawa. Przykładowo, aż 44 krajowe i międzynarodowe źródła prawa pracy kształtują zasady prawa pracy kierowców zawodowych pojazdów ciężarowych oraz autokarów.

Ilość oraz rodzaj rekordów prawa jest zmienna także w zależności od oczekiwań przedsiębiorcy np.: co do sposobu wynagradzania, zatrudnienia, kształtowania kosztów przedsiębiorstwa itp.

Wracając do pierwotnego wyliczenia można zauważyć, że jeśli przykładowe przedsiębiorstwo transportowe posiada od 100 pojazdów to musi stale i równolegle zarządzać w zależności od sposobu jego organizacji od 11 tys. do 15 tys. rekordów prawnych.

Sprawdźmy:

100 pojazdów/kierowców x 110 rekordów prawnych = 11.000 rekordów prawnych

100 pojazdów/kierowców x 150 rekordów prawnych = 15.000 rekordów prawnych

Można sobie zadać pytanie, czy istnieje takie przedsiębiorstwo które zarządza realnie, bezpiecznie, świadomie i stale kilkunastoma tysiącami rekordami prawnych, które na dodatek są w nieustannej interakcji pomiędzy sobą ?

I właśnie dlatego powstał innowacyjny System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Przedsiębiorstwie Transportowym SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24.

Dowiedz się więcej w jaki sposób funkcjonuje System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Przedsiębiorstwie TransportowymSILNIK PRAWNY/LEXTRANS24.

Każdy niezarządzany, źle zarządzany lub zaniedbany rekord prawny z puli np. 11 tys rekordów to „szansa” na:

– utratę licencji,

– utratę Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,

– utratę tzw.: „dobrej reputacji”,

– uzyskanie kar finansowych,

– uzyskanie kar administracyjnych,

– utratę czasu,

– utratę kosztów postępowań,

– stres,

– utratę przychodów,

– wzrost kosztów.

Każdy dobrze i mądrze zarządzany, rekord prawny z puli np. 11 tys rekordów to gwarancja na:

–  uzyskanie realnej przewagi biznesowej w branży,

– uzyskanie przewagi nad organami kontrolnymi,

– uzyskanie nie planowanych korzyści ekonomicznych,

– świadome zarządzanie przedsiębiorstwem i procesami w nim zachodzącymi,

– bezpieczeństwo,

– znaczne zwiększenie zdolności oraz elastyczności przewozowej przedsiębiorstwa.

CLOSE
CLOSE