WYJĄTKOWOŚĆ USŁUGI

Co wyróżnia System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 od podobnych na rynku?

Czyli o wartości usługi dla klienta 

1.Pomysłodawcą i autorem architektury funkcjonalności oprogramowania jest Kancelaria Prawna Viggen. Kompleksowa usługa bazuje na:

  • wiedzy,
  • doświadczeniu prawników Kancelarii Prawnej Viggen (w przeciwieństwie do pozostałych projektów branży TSL), która specjalizuje się wyłącznie w obsłudze prawnej firm transportowych.
  • Kancelaria Prawna Viggen sp.j. posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu procedur naprawczych w firmach branży TSL.
  •  Uznawana jest za najlepszy zespół prawny w kraju.
  • Od lat uczestniczy w procesie współzarządzania oraz posiada ogromne doświadczenie we wdrażaniu procedur naprawczych w firmach o różnej wielkości.
  • Kancelaria może poszczycić się ponad 300 skutecznie przeprowadzonymi audytami prawnymi oraz 1000 pozytywnie rozpatrzonych odwołań od decyzji administracyjnych ITD.
  • Jest autorem ponad 200 opracowań prawnych oraz 14 różnorodnych produktów z zakresu prawa. Organizuje szkolenia dla kadry zarządzającej oraz dla kierowców, prowadzi dokumentację oraz ewidencję czasu pracy dla kilkudziesięciu firm transportowych.
  • Poszczególni prawnicy wchodzący w skład zespołu Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 posiadają szereg uprawnień i kwalifikacji tj.: uprawnienia doradcy ADR, uprawnienia doradcy BHP oraz zapewniają profesjonalne przygotowanie do kursu do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowej zarówno na przewóz osób, jak i rzeczy, zgodnymi z normą zawartą w rozporządzeniu 1071/2009 WE.

2.System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 powstał w konsekwencji naturalnej potrzeby rynkowej, która została dostrzeżona przez Kancelarię Prawną Viggen po zrealizowaniu 100 audytów prawnych w branży transportowej. Wykazały one, iż na rynku nie istnieje instrument pozwalający utrzymać w przedsiębiorstwie transportowym wysokiego i stałego poziomu bezpieczeństwa prawnego.

3.Ponadto System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 to moduł informatyczny, którego praca oparta jest na specjalnie stworzonym programie informatycznym do obsługi prawnej przedsiębiorstwa transportowego. Jest to jedyny na rynku program posiadający inteligentnie zorganizowane algorytmy prawne, które eliminując błędy człowieka informują o zagrożeniach, bądź nieprawidłowościach oraz proponują najlepsze rozwiązanie danej sytuacji. System napisany i skonstruowany jest w taki sposób, aby wykonać pracę według nieosiągalnej dla człowieka dokładności, a co za tym idzie sumiennie i szczegółowo. Obejmuje on pełną logikę prawno ? sytuacyjną, która zachodzi pomiędzy przepisami prawnymi oraz często skomplikowane relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

CLOSE
CLOSE