Etapy zabezpieczenia firmy

Sukces działania Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Przedsiębiorstwie Transportowym SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24, oparty jest na zaimplementowaniu do firmy transportowej bezpieczeństwa poprzez wdrożenie i stałe utrzymanie 10 KROKÓW:

protectROZPOZNANIE POZIOMU ZAGROŻEŃ W FIRMIE
Każdy program rozpoczyna się od audytu prawnego – prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen analizują ponad 110 typów rekordów prawnych, wykonują szczegółowy raport. Ponadto przygotowują firmę do zmian wynikających z najnowszych przepisów

 

kluczWDROŻENIE PROCEDUR NAPRAWCZYCH W FIRMIE
Następstwem przeprowadzonego audytu jest wdrożenie autorskich procedur naprawczych, oraz sprecyzowanie sugestii i uwag podnoszących poziom bezpieczeństwa firmy transportowej i jej pracowników.

 

475334-backup-128INSTALACJA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA PRAWNEGO
Oprogramowanie to prowadzi stały, zdalny monitoring poziomu bezpieczeństwa prawnego firmy transportowej, kierowców, kierownika transportu, posiadacza CKZ, kadrowej oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie firmy. Dzięki całodobowej łączności z firmą transportową, prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen gwarantują iż poziom bezpieczeństwa będzie utrzymany na stałym, satysfakcjonującym poziomie.

 

search-128BADANIA POZIOMU WIEDZY PRACOWNIKÓW
W ramach usługi Silnik Prawny/LEXtrans24, równolegle do audytu, przeprowadzony zostaje test kompetencyjny dla kierowców, pracowników administracji i spedytorów.

 

szkoleniaSZKOLENIA PRACOWNIKÓW I KIEROWCÓW*
Po ustaleniu poziomu wiedzy spedytorów, pracowników i kierowców* przeprowadzamy pierwszy cykl szkoleniowy podnoszący poziom ich bezpieczeństwa prawnego. Inteligentne szkolenia, dopasowane do poziomu wiedzy, dedykowane są dla potrzeb każdego z poszczególnych pracowników. Dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie, co 6 miesięcy zostaje przeprowadzony test kompetencyjny, a co 12 miesięcy ponowiony zostaje proces szkoleń, dla pracowników, których poziom wiedzy spadł poniżej bezpiecznego minimum.
*usługa szkolenia dla kierowców świadczona jest za dodatkową opłatą

 

odwołanieWDROŻENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO FIRMY
Następnym krokiem po audycie bezpieczeństwa prawnego oraz szkoleniach jest zastosowanie w przedsiębiorstwie transportowym pakiet kilkunastu dokumentów podnoszących poziom bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa transportowego i jego pracowników.

 

pomocPOMOC DLA KIEROWCÓW
Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu** prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen udzielają odpowiedzi na dowolną liczbę zapytań prawnych – także podczas kontroli na drodze.
**usługa w zakresie 7 dniowym świadczona jest za dodatkową opłatą

 

pomocPOMOC DLA ADMINISTRACJI
Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu** prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen udzielają odpowiedzi na dowolną liczbę zapytań prawnych – także podczas kontroli w firmie.
**usługa w zakresie 7 dniowym świadczona jest za dodatkową opłatą

 

pomocPOMOC DLA SPEDYTORÓW
Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu** prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen udzielają odpowiedzi na dowolną liczbę zapytań prawnych – także podczas organizowania zadanie przewozowego
**usługa w zakresie 7 dniowym świadczona jest za dodatkową opłatą

 

alarmALARM MAILOWY I TELEFONICZNY
W przypadku stwierdzenia zagrożenia prawnego w przedsiębiorstwie transportowym przedstawiciele   firm  zostają informowani każdą możliwą drogą komunikacji w trybie natychmiastowym.

CLOSE
CLOSE